Vrijwilligers in 2017, het vragenformulier.

Zoals we vorig jaar op de ledenvergadering hebben afgesproken gaan we de leden vanaf 2017 vragen om een aantal keer per jaar te komen helpen als vrijwilliger. Op die manier kunnen we het onderhoud van onze (groter wordende) banen en andere taken beter aanpakken. Omdat we de leden de kans willen geven hun voorkeuren aan te geven (welk werk wil je doen, of kies je ervoor met een bijdrage van €35 af te zien van vrijwilligerswerk) sturen we iedereen in januari een online vragenlijst. 

Daarin kun je aangeven óf en op welkr manier je vereniging kunt en wilt helpen. Alvast bedankt voor het snel invullen van het formulier. Mocht je problemen ondervinden bij het invullen van het formulier spreek dan even een bestuurslid aan, we helpen je graag.

Het bestuur.